Stefanie van Dijk

 • Leerkracht speciaal onderwijs
 • Master SEN (RT/IB)
 • Oplossingsgericht onderwijs
 • Gecertificeerd SOVA trainer
 • Marja Franken

 • Onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog NIP
 • Kinder en jeugd psycholoog
 • Oplossingsgericht therapeut
 • Gecertificeerd SOVA trainer
 • Stefanie

  Mijn naam is Stefanie van Dijk - De Nijs, in 2000 afgestudeerd aan de PABO te Breda met als specialisatie NT2 en rouwverwerking.

  Carrière

  Sinds mijn afstuderen ben ik werkzaam in het speciaal onderwijs, met als specialisatie het oudere kind.
  In de loop der jaren heb ik mijn kennis verrijkt door verschillende studies: remedial teaching en intern begeleider.
  Tijdens mijn studie IB ben ik in aanraking gekomen met oplossingsgericht werken en sindsdien deze bewuste richting ingeslagen.
  Sinds 2013 ben ik gecertificeerd SOVA trainster.

  Marja

  Mijn naam is Marja Franken, in 2000 afgestudeerd als psychologe aan de Universiteit van Tilburg, waar ik de richting Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie heb gevolgd, evenals de richting Kinder- en Jeugdpsychologie.

  Carrière

  Mijn carrière is gestart in de schoolbegeleidingsdienst, waarbij coaching, begeleiding van leerkrachten centraal stond evenals diagnostiek van kinderen. Na 5 jaar heb ik de schoolbegeleidingsdienst verlaten om als leerkracht en intern begeleider in de praktijk te gaan werken. Na 3 jaar heb ik het vak van psycholoog weer opgepakt en ben ik gaan werken op een school voor speciaal basisonderwijs. Daar werk ik nu nog steeds. In 2011 ben ik een behandel- en diagnostiek praktijk gestart.

  Psycholoog

  Als psycholoog ben ik lid van de beroepsvereniging voor psychologen, het NIP. Omdat ik het belangrijk vind dat ik mijn vak goed bijhoud, volg ik jaarlijks verscheidene bijscholingen. Zodoende ben ik tevens oplossingsgericht therapeut en gecertificeerd SOVA-trainster. Tenslotte neem ik deel aan de intervisiegroep in de regio.

  "Bent u er klaar voor? LEF! helpt!"

  Een training voor kinderen die juist dat stukje extra nodig hebben op het gebied van:


  TRAINING OP MAAT

  We werken vanuit 8 verschillende vaardigheden. Het lesaanbod is aangepast aan de leeftijd. We kijken naar de juiste groepssamenstelling, voor het bereiken van een optimaal resultaat.

  Superheldentraining met LEF!

  Deze training is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. (groep ½ basisschool). In deze training leren kleuters dat ze allemaal beschikken over superkracht.

  LEF!kikker training

  Deze training is voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. (groep 3 t/m 5) Wat als vrienden maken niet vanzelf gaat. Wat als je zo je best doet, maar toch het gevoel hebt alleen te staan. Wat als je altijd ruzie hebt, maar nooit zo goed weet wat je nou hebt gedaan?

  Stoere meiden en LEF!gozers

  Deze training is voor kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. (groep 6 t/m 8) Beginnende pubers ervaren vaak onbegrip. Ze ervaren zelf deze fase als zeer verwarrend. De vriendschap tussen jongens en meisjes verandert. Hoe voeg je nu eigenlijk goed in? Hoe zorg je ervoor dat je een fijn gevoel kan krijgen bij een groep?

  Heb het LEF! om jezelf te zijn

  Een training voor kinderen in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar (voortgezet onderwijs). Puber zijn is niet niks. We eisen veel van onze kinderen. School, clubjes, sociale contacten onderhouden. Ze willen graag niets missen. Hoe moeilijk is het als je jezelf buiten gesloten voelt, je niet goed weet hoe je contact moet maken, je geen nee kunt zeggen of iedereen alleen maar probeert te overtroeven. In deze training wordt geleerd hoe je voor jezelf op een juiste manier op kunt komen.


  BEHANDELING OP MAAT

  LEF! coach Marja Franken biedt tevens vanuit haar Psychologie praktijk Vooruit hulpverlening voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Een psycholoog in de eerste lijn biedt kortdurende psychologische hulp gericht op klachten in het hier en nu. Vaak zullen tussen de vijf en vijftien zittingen voldoende zijn om de klachten te verminderen. Wanneer langer durende behandeling nodig is, zal er een doorverwijzing plaatsvinden. Naast behandeling biedt psychologie praktijk Vooruit ook diagnostiek aan, zodat er nog meer verduidelijking kan komen over de problematiek.

  "Wij gaan samen met u aan de slag, zodat uw kind weer gaat stralen!"

  SOORTEN TRAJECTEN

  Tijdens een intake gesprek wordt geïnventariseerd waar de behoeftes en mogelijkheden liggen. U kunt hierbij denken aan nascholing op onderwerpen als:

 • ADHD
 • Dyslexie
 • ASS
 • Boos en opstandig gedrag
 • Klassenmanagement
 • Hoogbegaafdheid
 • Het voeren van gesprekken
 • Ontwikkelingsperspectief
 • Mocht u op een ander vlak vragen hebben kan dit ook. LEF! werkt samen met meerdere professionals en kan op deze manier voorzien in meerdere hulpvragen.

  "Heb het LEF! om zeker te zijn"

  LEF! kan worden ingeroepen door onderwijsinstellingen, die behoefte hebben aan advies, ondersteuning of informatie op het gebied van leerlingen, leerkrachten/docenten en teams. De trajecten van LEF! zijn op maat.

  Mogelijke hulpvragen:

 • Hoe zorg ik voor de juiste balans in mijn werk?
 • Hoe krijg ik de grip weer terug op de groep?
 • Hoe lukt het me om deze groep kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben?
 • Op welke manier kan ik deze specifieke leerling het beste begeleiden in de klas?
 • ….
 • Goed lesgeven is afhankelijk van heel veel factoren. LEF! kijkt mee en zoekt samen naar kansen. Middels een traject wordt de leerkracht/docent weer terug in zijn/haar kracht gezet.

  "Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen daar ligt je roeping"

  - Aristoteles -